Home » Marco and the Devils Bargain (Spanish Brand, #2) by Carla Kelly
Marco and the Devils Bargain (Spanish Brand, #2) Carla    Kelly

Marco and the Devils Bargain (Spanish Brand, #2)

Carla Kelly

Published 1975
ISBN :
Hardcover
705 pages
Enter the sum

 About the Book 

UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENISOntmoeting van het verleden, verklaring van het hedenDe unieke opzet van deze nieuwe Universele Wereldgeschiedenis is het volmaakt doen samengaan van culturele en politieke geschiedenis, waardoor tekst en illustratie meer diepgang verkrijgen. Zo kan men met recht spreken van een cultuurhistorische presentatie die uw kennis en inzicht zal verrijken.De fascinerende tekst en de honderden prachtige illustraties in kleuren en zwart-wit van de Universele Wereldgeschiedenis kregen vorm door een jarenlang intensief samenwerken van eminente wetenschapsmensen uit heel de wereld. Ieder van hen met een diepgaande kennis omtrent de feiten en de problematiek van zijn eigen terrein. Goethes uitspraak, dat elke generatie de geschiedenis opnieuw dient te schrijven, is voor de redactie en de internationale uitgevers van de Universele Wereldgeschiedenis bewust een uitdaging geweest. Men weet eigenlijk vaak zo weinig over de achtergronden van vele gebeurtenissen en over de tijden waarin de mensen die voor ons leefden, werkten en stierven. Het boeiende van geschiedenis: wordt men er op de juiste wijze mee geconfronteerd, dan is het lezen, kijken en herbeleven een bijzonder fascinerende bezigheid!Verhalen over oorlogen, revoluties en andere moordpartijen, hoe ingrijpen en beslissend deze ook zijn geweest, zijn allerminst het enige dat valt op te tekenen over een voorbije tijd.De loop der gebeurtenissen in onze wereld, zoals die hier in de Universele Wereldgeschiedenis wordt beschreven, is daarom niet meer een verhandeling over vorsten en hun oorlogen of hun mariages de raison. Het is de historie van de mens in een ontwikkelingsgang van vele eeuwen, in haar totale samenhang van cultuur en politiek, dus tevens cultuurhistorisch.Mensen van nu schrijven over mensen van toen.De mens van nu leeft in een steeds sneller veranderende maatschappij. Hij leeft bewuster, actiever, wil méér weten, wil déélnemen aan het zich wijzigende cultuurpatroon, wil ook meer weten over het hoe en het waarom. De Universele Wereldgeschiedenis biedt hem de verklaring van het heden en de ontmoeting met het verleden volgens een nieuw concept.Deel 5: De islam – Het ontstaan van EuropaOnder redactie van Golo Mann en August NitschkeDe auteurs: Gustav Edmund von Grunebaum (Dr. phil., Hoogleraar Geschiedenis, Directeur Near Eastern Center, University of California), Berthold Rubin (Dr. phil., Hoogleraar Byzantijnse en Oosteuropese Geschiedenis, Universiteit Keulen), Werner Philipp (Dr. phil., Hoogleraar Oosteuropese Geschiedenis, Vrije Universiteit Berlijn), August Nitschke (Dr. phil., Hoogleraar Geschiedenis, Technische School Stuttgart), François Louis Ganshof (Em. Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, Universiteit Gent), Arno Borst (Dr. phil., Hoogleraar Geschiedenis, Universiteit Erlangen-Nürnberg), A.R. Myers (Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, Universiteit Liverpool)Eindredactie Nederlandse vertaling deel 5: Dr. J.T.P. de Bruyn, Dr. P. de Buck, Prof. Dr. C. van de Kieft, Dr. M.A. WesBureauredactie: Johan H.A. JansenINHOUD- August Nitschke: Inleiding (Vertaling: Dr. J. Kossmann-Putto- Eindredactie: Prof. Dr. C. van de Kieft)- Gustav Edmund von Grunebaum: De islam (Vertaling: D. Ouwendijk- Eindredactie: Drs. J.T.P. de Bruijn)- Berthold Rubin: Byzantium (Vertaling: J.A. Thiecke- Eindredactie: Dr. M.A. Wes)- Werner Philipp: Het oude Rusland tot het einde van de zestiende eeuw (Vertaling: C. Wes-Patoir- Eindredactie: Dr. P. de Buck)- August Nitschke: Opkomst en bloei van de christelijke rijken in West-Europa (Vertaling: Dr. J. Kossmann-Putto- Eindredactie: Prof. Dr. C. van de Kieft)- François Louis Ganshof: Een tijd van nieuwe bloei. De twaalfde en dertiende eeuw (Vertaling: Dr. J. Kossmann-Putto- Eindredactie: Prof. Dr. C. van de Kieft)- Arno Borst: Geestelijke en godsdienstige stromingen in de bloeitijd der middeleeuwen (Vertaling: Drs. A.B. Mulder-Bakker- Eindredactie: Prof. Dr. C. van de Kieft)- A.R. Myers: Europa in de veertiende eeuw (Vertaling: Drs. H. van Rij- Eindredactie: Prof. Dr. C. van de Kieft)Dit deel bevat 101 fotos in zwart-wit, 16 reproducties in kleur, 8 facsimiles, 19 kaarten en tekeningen© Nederlandse editie: Heideland-Orbis N.V., Hasselt 1975ISBN 90 291 5720 8 (cpl.)90 291 5725 9 (dl. 5)wettelijk depotnr. deel 5 D/1975/0022/63voor Nederland: Scheltens & Giltay N.V., Den HaagISBN 90 6158 311 X (compl.)90 6158 361 6 (dl. 5)Oorspronkelijke titel: Propyläen Weltgeschichte© by Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-BerlinKaarten en grafieken in de tekst:Elisabeth Armgardt, Rudolf Wahlfeldt, Klaus Willke© Alle afbeeldingen in dit deelby Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-Berlin